تپل خانم

سلام

چرخ می زنم توی  غرفه های تره بار از خریدهای روزانه برای خونه خوشم می یاد . خیار و گوجه و کاهو و یک عالمه رنگ اینجاست . یک عالمه . اصلا یادم می رود برای چی آمدم تره بار من الان باید خبرگزاری باشم . بین خبرهای ترافیک آخر هفته و خبرهای فکسی حوزه شهری دونه دونه بگردم و خبرهایی که به درد بخور تر هستند را گلچین کنم . اما درست بعد از کلاس دانشگاه وقتی نتوانستیم درباره تعطیلی هفته بعد کلاس استاد را قانع کنیم با یک دوست قرار داشتم . حرف زدیم توی سرما توی یک سفره خونه جدید قول دادم که کمکش کنم و اون هم قول داد که سر هر ماه بدون اینکه اما و اگر بیاورد تسویه حساب کند . بعد یادم هست که مامان زنگ زد و گفت برو خونه خاله صفورا کارت دارد و من قبل از رفتن قصد کردم برای پیرزنی که مامان نقلی روزهای نوجوانی ام است خرید کنم .

سبزی خوردن های دسته ای رو خودم انتخاب می کنم . فروشنده می گوید :ریحان گلخونه ای هم دارم می خواهید ؟ بعد یک دسته ریحون نازو ظریف رو به سمتم می گیرد . مهم نیست قیمتش همین که توی این وقت سال سبزی خوردن جور می خورم خوشحالم  بوی پونه و نعنا  مرزه و ریحون و شاهی مستم می کند . دو تا دسته تربچه نقلی  برمی دارم . کاش مثل اون وقت هایی که بچه بودم و با مامان میر فتیم خرید سبزی ها رو لای روزنامه می پیچیدند . از این مشبا های سفید و آبی و زرد اصلا خوشم نمی آید . زنگ میزنم به خاله صفورا  تلفن چند بارزنگ می خورد می دانم که الان توی حیاط ایستاده و برگ های خشک رو با عصایش دونه دونه جمع می کند . توی دلم می شمارم . یک ... دو ... سه ... چهار... هنوز زنگ پنجم به صدا در نیامده صدای لرزانی می گوید:بعله ؟می گویم :سلام خاله خوبید؟معلوم است که من را نشناخته . اما اونقدر باهوش هست که دلم را نشکند . میگویم . منم خاله آزاده . بعد انگار که جلوی رویم ایستاده باشد می گوید :الهی من قربونت بروم عزیزم خوبی ؟مامانت خوبه؟ چیشده ؟خودت سلامتی ؟می گویم :خاله من رو کار داشتید ؟ مامان گفت بیام اونجا الان اومدم تره بار چیزی لازم ندارید بخرم ؟می گوید :نه مامان جان خودت بیا . خودت بیا الهی قربونت بروم . خدا حافظی می کنم . بعد هم یک کدوی نارنجی گرد و تنبل می خرم . فروشنده می گوید اینها کدوهای همدان هستند شیرین و خوردنی . دلم می خواهد کرفس هم بخرم اما فقط پرتقال و لیمو شیرین و موز وخرمالو می خرم .

خونه خاله صفورا اولین خونه  داخل یک کوچه پت و پهن در محله امیریه است . محله و کوچه شون رو دوست دارم . وسط اون کوچه یک خانه هست که یک درخت گل داره که بهار پر از خوشه های بنفش خوش رنگ می شود . در خانه خاله صفورا بزرگ و آهنی و سفید رنگه روی در هم پر از تبلیغات تخلیه چاه و لوله بازکنی و آژانسه .تا در رو باز کنه چند تا از تبلیغ ها رو می کنم و می ریزم توی جوی آب . خونه خاله  سالهاست که همین شکلیه و حتی اون دوچرخه پشت در هم سال هاست که همون جا مانده است . زنگ هم نزده .فقط هست  از روی برگ های زرد و ترد توت رد میشوم و یک راست می روم داخل آشپزخونه . عمو رحیم توی اتاق خودش زیر نور کم رنگ خورشید نشسته و داره با رادیویش ور می رود . بلند سلام می کنم خاله توی آشزخونه است . دست هایش رو باز می کنه و من مثل یک دختر بچه سه ساله توی بغلش جا می گیرم . می گه چقدر عوض شدی . چقدر خوشگل شدی هزار ماشالله بعد لابه لای قربون صدقه رفتن های خاله مآبانه اش می گوید :چرااین همه خرید کردی تو؟ کی به تو گفت چیزی بخری ؟از توی کابینت یک لگن و یک سبد در می آورم و می گویم خاله بیا ببین چی خریدم 5 آذرماه یک سبزی خوردن جور خریدم که ریحون هم داره . بعد هم همون جا روی میز آشپزخونه بساط پهن می کنم برای پاک کردن سبزی ها .

میگوید چای ساده برایت دم کردم . بعد هم کنار لیوان بلوری چند تا قطاب می گذارد و می گوید :اینها روساحل آورده من که قند دارم و نمی خورم . رحیم هم برایش خوب نیست . بچه ها هم دیر به دیر می آیند . می گویم بیا بشین خاله نیومدم که چیزی بخورم اومدم ببینمت . بعد هم تند تند شاهی ها رو پر پر می کنم و می ریزم توی لگن . اینجا خونه نوجوانی های منه . همیشه از توی این آشپزخونه بوی خوشمزه ترین غذا ها رو حس کردم . نه اینکه کباب بخوریم و چلو و خورشت نه عصر هایی که با مامان می آمدیم سر بزنیم به خاله صفورا  من خوشمزه ترین دمپختک ها رو اینجا خوردم . همین جا فهمیدم توی آشپزخونه به جای داشتن بهترین مواد غذایی باید معجونی به اسم عشق داشته باشی . اینجا روی همین صندلی های قدیمی و مرمری کوکو سبزی و کوکو سیب زمینی های خوردم که هیچ کجا مزه اش رو دیگه نتونستم پیدا کنم .خاگینه هایی خوردم که مزه اش هیچ وقت از زیر زبونم محو نمیشود . خاله صفوا متخصص درست کردن بهترین و خوشمزه ترین غذاهاست . رو به رویم می نشیند و می گوید :خاله خسته ای چرا سبزی خریدی الان دست هایت خراب میشه من به خدا راضی نیستم . دیگه من و این پیر مرد که ویتامین نمی خواهیم . خودت رو خسته نکن . تند تند سبزی ها رو پاک می کنم و می گویم :خاله یک چیزی بگم نه نمی گی ؟می گوید نه چی شده؟ می گم بگم الان همین الان الان برایم دمپخک ویژه خاله صفورایی درست کنی اینکار رو انجام می دهی؟ یک دقیقه بعد پیر زن پشت اجاق گاز ایستاده و برنج هم می زند . بعد من سکوت می کنم از پشت سر نگاهش می کنم چشم هایم پر از اشک میشه . با دیدن اون قامت خمیده و دست هایی که کمی فقط کمی می لرزند . خاله برمی گرده و توی چشم هایم نگاه می کنه و می گوید :مرغ و ماهی هم داریم ها نمی خواهی ؟می گم نه فقط دمپختک . فقط و فقط بعد هم سرم رو می ندازم پایین  خدا رو توی دلم شکر می کنم که خاله نزدیک بینه و نمی تونه از اون فاصله چشم های اشکیم رو ببینه.

سبزی خوردن ه رو می شورم با ذوق به تربچه های نقلی که توی آب سرد مثل گل باز شده اند نگاه می کنم . آقا رحیم سر فرصت برامون میوه پوست گرفته ظرف میوه رو می گیره طرف من و می گوید خانم خبرنگار هیچ کدوم از پرتقال ها آب لمبو نشد حواسم بود زیاد فشارشون ندهم و من می خندم یاد اون شبی می افتم که اینجا مهمونی بود بعد هر میوه ای که آقا رحیم پوست می گرفت له و لورده  شده بود من کلاس دوم بودم با موهای چتری و صاف با عصبانیت به بابام گفتم بابا من دوست ندارم عمو رحیم همه میوه ها رو له می کنه بعدهم با قهر رفتم توی آشپزخونه . میوه می خورم با چایی بوی برنج ایرانی پخش می شه توی خونه . خاله صفورا یک عالمه برایم حرف میزنه . سبزی ها رو میریزم توی سبد سالاد درست می کنم و تند تند ظرف های کثیف رو آب می کشم . ساعت 8 و نیم شام می خوریم . توی همون  آشپزخونه دوست داشتنی . زنگ می زنم آژانس بیاد . خاله برایم سبزی خوردن و ترشی و یک ظرف دمپختک می گذاره و می گوید هر وقت دلت دمپختک خواست می دونی که باید کجا بیای . سفت بغلش می کنم . می گویم بیرون سرده نیا و بعد همه مسیر تا خونه رو گریه می کنم . نه از روی دلتنگی و غصه برای خوشی هایی که دارم و یادم می ره . به خاطرشون خدا رو شکر کنم .

 پ.ن:ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛

ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…

و ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛

ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !

ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛

ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!

+ نوشته شده در  جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:55  توسط آزاده   | 

سلام

امروز روبه خودم مرخصی دادم .البته فقط صبحش رو که کلاس داشتم .هیچ هم دنیا لنگ نموند. صبح کلاس داشتم اما از دیشب تصمیمم رو گرفته بودم که بی خیال کلاس و استاد پیرو مهربونمون بشوم . استاد پیر مهربون یک جزوه داده بعد از همون جزوه هم امتحان میگیره بعد به بچه ها گفته هر کدوم یک کتاب رو بخونند و درباره آن توضیح بدهند . دو نمره ارایه کلاسی داره سه نمره هم نوشتن خلاصه کتاب البته به صورت دست نویس آخه استادجونمون ایمیل نداره بلد هم نیست ایمیل باز کنه و دوست هم نداره یاد بگیره خدایی از سن یادگیریش هم گذشته الهی . الهی . خلاصه نرفتم دانشگاه .

 صبح تا ساعت 9 توی تخت بودم و هی دنبال جاهای خنک تخت می کشتم . بیدار شده بودم ها اصلا از ساعت 7 بیدار بودم اما تا 9 موندم توی تخت . بعد با مامان صبحانه خوردم درباره خاله و تلفن های دو ساعته ش با مامان خانم حرف زدم . درباره رو تختی جدید و برنامه مامان جا برای آشپزخونه تکانی . بعش دو تا خبر برای تایپ خوندم و خیلی شیک و آرووم آماده شدم رفتم آرایشگاه . خیلی وقت بود که آرایشگاه نرفته بودم رسما از مدل خانم آزاده به ورژن آقای آزاده خانم تبدیل شده بودم . قبل ترها هم گفته بودم که چقدر زیادآرایشگاه رو دوست دارم . خانم آرایشگرم یک عالمه قربون صدقه ام رفت برای مشتری های دیگه با آب و تاب درباره رژیم و موفقیت رژیم گرفتنم  تعریف کردم بعد یک دور راه رفتم همه ببینند که دیگه اصلا دختر چاقالویی نیستم بعد هم خوشگل و شاد خندان با رژ لب صورتی خوشرنگ از آرایشگاه اومدم بیرون . با یک عالمه انرژی یک عالمه لبخند . ویترین مغازه ها رو نگاه کردم و چون وقت داشتم با اتوبوس اومدم سر کار .

با نسیم قرار گذاشتم بروم خرید .زنگ می زنه که کی و کجا ؟میگم من هنوز هیچ کاری نکردم برای صفحه ام . میگه آزاده من هم هیچ کاری انجام نداده ام قرارمون رو از ساعت 5 منتقل کنیم به ساعت 6 بعد هم مسابقه بگذاریم هر کسی زودتر کارش رو انجام داد برنده است  و بازنده باید شیرموز بخره .می گم باشه .بریم کارهامون رو انجام بدهیم .اما می دونم که ساعت 6 هم تموم نمیشود و فقط می رویم شیر موز می خوریم هر چند من که شیر موز دوست ندارم اما همین که توی چهار شنبه عزیز و دوست داشتنی با نسیم بریم بیرون حرف های دوتایی بزنیم و ریز ریز بخندیم خیلی خوشحالم .

دارم به اتفاق های این چند وقت فکر می کنم . به دوستی های جدید به مراودات و رفت و ةآمدهایی که ماهیتش یکهویی عوض شد همیشه خدا یک جوری من رو غافلگیرمی کنه که تا مدت ها توی بهت و حیرت می مونم . این روزها با لبخند به آسمون نگاه می کنم . از سو.رپرایزهایی که یکهو مثلباز شدن یک روبان چاقالو دور کادوهای رنگارنگی که از طرف خدا می رسه اونقدر خوشحال میشوم که زبنم بند می یاد . چشم هایم پر از اشک میشه . ممنون خدا مرسی به خاطر این همه لطف مرسی که هستی همیشه کنارم . و من چقدر حس و حالم خوبه

پ.ن:دراز می کِشم

خیره میشوم به سقف

اشک هایم می چکند

سُر میخورند و میروند به جایی

که تو همیشه میبوسیدی ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 19:10  توسط آزاده   | 

مطالب قدیمی‌تر